Министерство на околната среда и водите
REACH » REACH в няколко стъпки

Предварителна регистрация от вносителя или производителя


Производителят на вашето вещество или вашият доставчик ще извършат предварителна регистрация за веществото

Задължителните за регистрация вещества, за които не е извършена предварителна регистрация (въведени / phase-in-вещества), не могат да бъдат произвеждани/внасяни след изтичането на срока за предварителна регистрация.
Затова трябва да извършите запитване при доставчика си или при производителя, за да сте сигурни, че ще бъде извършена предварителната регистрация на веществото (ако не попада под изключенията за регистрация).
Ако Вашият доставчик или производител не смята да извърши предварителна регистрация, Вие ще трябва :
   - сами да извършите предварителната регистрация, или
   - да смените доставчика си, или
   - да се откажете от употребата на това вещество.

              ДА               НЕ
 

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01 "Химикали"