Министерство на околната среда и водите
Chem helpdesk » Бюлетин

Бюлетин на Националното информационно бюро:

2010

 

брой 5  Октомври/Ноември

В броя:

Нотификация по CLP; Приключи периодът за регистрация на вещества от първата тонажна група;

ECHA публикува 5 нови ръководства; RAC при хармонизирана класификация на две нови вещества;

Нови осем вещества в кандидат списъка за разрешаване

 

брой 4  Август/Септември

В броя:

Кампания за нотификация по Регламент CLP

Рискът от регистрация в последния момент

Нов Закон за химикали

Нова Наредба за класифициране, опаковане и етикетиране

Калкулатор на таксите за регистрационни досиета като приставка на IUCLID 5.2. 
 

брой 3  Юни/Юли

В броя:

Софтуер:ECHA публикува приставката за разпространение на данни /Dissemination plugin/;

     Помощ /Help/ за IUCLID 5 на български език;  

     Нови версии на инструментите за техическа проверка за пълнота, за създаване на ДБХВ (CSRl) и за запитвания.

Ръководства:

Ново ръководство – Как се докладва идентичност на веществото в IUCLID 5 за регистрация по REACH

Уебинар "Попълване на регистрационно досие от регистранти членове на съвместно подаване" и Практическо ръководство № 9 "Как да направим регистрация като член на съвместно подаване".

Мораториум върху публикуването на десет ръководства

ECHA уточнява понятието междинни продукти

Ограничаване: ECHA събира информация за първите две предложения за ограничаване по REACH - олово в бижута и диметилфумарат в стоки

Разрешаване: Европейската Агенция по химикали включи осем вещества, предизвикващи сериозно безпокойство, в кандидат - списъка за Разрешаване

Прилагане: Форумът публикува резултатите oт своя първи проект и оповестява следващи инспекции 

Класификация: Комитетът по оценка на риска прие становища относно хармонизираната класификация на четири химични вещества - галиев арсенид, THF (тетрахидрофуран), криолити, синтетични и естествени

Публикувани са “Най-често задавани въпроси за CLP”.


брой 2   Март/Април

В броя: Семинар на тема "Практически насоки за изготвяне и подаване на регистрационно досие"

Европейската Агенция по химикали публикува 6 практически Ръководства в помощ на компаниите

Препоръки към водещите регистранти в помощ на подаването на досиета
Акриламидът включен в кандидат-списъка с вещества, предизвикващи сериозно безпокойство

Потребителите по веригата могат да проверят веществата, които компаниите възнамеряват да регистрират през 2010 г.

 

брой 1   Януари/Февруари

В броя: Промени в страницата на МОСВ „Химични вещества”;

Информационното бюро разширява своята дейност;

HelpNet – европейска мрежа на информационните бюра;

Важни крайни срокове; Нова версия IUCLID 5.2 и REACH-IT;

Хармонизирана класификация на нови три вещества;

14 вещества, предизвикващи сериозно безпокойство - кандидати за разрешаване;

Семинар на относно Регламент CLP; Уебинар за регистранти, членове в съвместно подаване

2009

Ноември

брой 1 Започна обществено обсъждане за хармонизирана класификация на две вещества - хексабромоциклододекан и криолит

брой 2  Европейската Агенция по химикали организира семинари за попълване на регистрационни досиета

Октомври

брой 1 Актуализиране на информацията за регистрация на нотифицирнаи вещества

Септември

брой 1 Основни разлики между предишното законодателство за класифициране и етикетиране (Директива за опасните вещества 67/548/ЕЕС и
Директива за опасните препарати 1999/45/ЕЕС) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

брой 2 Нови ръководства за класификация и етикетиране и процедура по обществено обсъждане, стартирана от Европейската агенция по химикали

брой 3 Нови 15 кандидат вещества за процедурата по разрешаване на Регламент REACH

Август

брой 1 Статистика за процедурата по предварителна регистрация

брой 2  Задължения на компаниите, които сменят име, юридическо лице или закупуват активи

Юли

брой 1 Комитетът за оценка на риска прие своето първо становище

брой 2 Европейската Агенция по химикали публикува нови съкратени версии на ръководства

Юни

брой 1 Среща на заинтересованите страни в Хелзинки

брой 2 Първите вещества, предизвикващи сериозно безпокойство – една крачка по-близо до засилен контрол

Май

брой 1 Започна първият координиран проект по прилагане - REACH-EN-FORCE-1

брой 2 Как да формираме форум за обмен на данни /SIEF/

Април  

брой 1 Европейската агенция по химикали публикува актуализиран списък с веществата, на които е направена предварителна регистрация

брой 2 Нова версия на REACH-IT и документ със съвети за добри практики за формирането на форуми за обмен на данни /SIEF/

Март

брой 1 Повече информация относно CLP Регламента

брой 2 Последни новини: Ръководство за IUCLID 5 на български; съобщаване на рисковете; QSAR модели.

Февруари

брой 1 Нов регламент за класифициране и етикетиране на вещества и препарати (CLP)

брой 2 Допълнителна информация за pre-SIEF и SIEF

брой 3 Информационен лист за безопасност


Януари

брой 1 Стартира се обществено обсъждане за включване на опасни вещества в процедурата по разрешаване

брой 2 REACH-IT порталът бе подобрен, за да се улесни обмена на данни

брой 3 Процедура по разрешаване и свързаните с нея задължения на компаниите

 

2008

Декември

брой 1 Над 2 милиона предварителни регистрации за подадени до 1 декември 2009 година

брой 2 ЕАХ оповести програмата си за периода 15 декември 2008 - 5 януари 2009 година

брой 3 Списъкът с веществата, преминали предварителна регистрация, който ще бъде публикуван на 1 януари, няма да е окончателен.

брой 4 Публикуван е предварителен списък с веществата, на които е направена предварителна регистрация

Ноември

брой 1 Важно за производители на медицински продукти за хуманна и ветеринарна медицина

брой 2 ЕАХ публикува окончателният списък с 15-те вещества, предизвикващи сериозно безпокойства, "кандидати" за разрешаване

брой 3 ЕАХ ще предоставя "бързи отговори" от 17 ноември до 1 декември

брой 4 ЕАХ въведе подобрения в RAECH-IT и алтернативни начини за подаване на предварителни регистрации

брой 5 ЕАХ публикува най-често задавани въпроси и отговори за предварителна регистрация

брой 6 Информация за изключителен представител на производител извън страна от ЕС

Октомври

брой 1 Европейската агенция по химикали публикува списък на първите 15 вещества, "кандидати" за разрешаване по REACH

брой 2 Европейската агенция по химикали публикува междинен списък с предварително регистрираните вещества

брой 3 ЕАХ информира за окончателния брой на предварителните регистрации

брой 4 ЕАХ отново апелира към компаниите да преразгледат стратегията си по отношение на предварителната регистрация

брой 5 МОСВ издаде Ръководство за изготвяне на Информационен лист за безопасност

брой 6 Отпадъци и възстановени вещества в контекста на REACH

Септември

брой 1 Европейската агенция по химикали създаде нова секция в уеб портала си, осигуряваща информация за химичните вещества

брой 2 Европейската агенция по химикали изисква от компаниите да регистрират предварително само веществата, които възнамеряват да регистрират

Август

Юли

брой 1

Юни

брой 1

брой 2

 

 

 

 


ФАР Туининг Проект BG03-IB-EN-01